Regulamin

1.Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania i realizacji wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Biuro-media Katarzyna Zwolińska (dalej: Sprzedawca) za pośrednictwem Sklepu Internetowego a kupującym (dalej: Nabywca).

2.Sklep Internetowy, działający pod adresem:www.biuromedia.com.pl  prowadzony jest przez firmę:

Biuro-media Katarzyna Zwolińska,

Ul. Michałowskiego 10 ,

42-224 Częstochowa,

NIP: 577-130-79-57,

REGON: 243331964,

nr rachunku bankowego: Idea Bank Odział w Częstochowie 47 1950 0001 2006 0578 3041 0002

Składanie zamówienia oraz realizacja zamówienia

1.Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

2.Zamówienia przyjmowane są przez stronę http:/www.biuromedia.com.pl

3. Po zgłoszeniu zamówienia klient otrzymuje e-mailem informację o koszcie zamówionego towaru oraz   zamówienie odbiorcy.

4.Koszt transportu jest płatny wg. stawek odpowiadającym wybranym przez klienta sposobom transportu..

5.Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza adresowego zamówienia i automatyczne przesłanie go do nas oraz zgoda na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883) i oświadczenie, o zapoznaniu się z regulaminem oraz polityką prywatności

6.Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

-przelew bankowy na konto sklepu przed wysłaniem zamówienia

-przelew bankowy 14 dni (forma płatności dostępna wyłącznie dla placówek budżetowych po wcześniejszym uzgodnieniu)

- za pobraniem

7.W przypadku opóźnień w płatnościach, za każde wezwanie do zapłaty firma Biuro-media naliczać i obciążać klienta będzie dodatkowo kwotą 50 zł kosztów manipulacyjnych.                                             Do momentu zapłaty towar pozostaje własnością firmy Biuro-media Katarzyna Zwolińska

8. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok za pośrednictwem sieci internet w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.biuromedia.com.pl.

9.Do każdego zamówienia wystawiana jest Faktura VAT

10.Klient może wycofać lub wprowadzić zmiany w zamówieniu telefonicznie do 24h po złożeniu zamówienia. Każda zmiana zamówienia może wpłynąć na wydłużenie terminu dostarczenia towaru.

11.Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to oczywisty błąd. Kupujący i sprzedający są związani ceną obowiązującą w chwili złożenia zamówienia.

12.Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

13. Zamówiony towar powinien zostać dostarczony pod adres punktu odbioru wskazany przez Zamawiającego - obowiązuje termin realizacji podany dla produktu o najdłuższym czasie realizacji w złożonym zamówieniu plus czas dostawy - w zależności od wybranej formy dostawy.

14. Towar opuszcza magazyn sklepu w terminie podanym jako "Termin wysyłki" od momentu potwierdzenia zamówienia lub wpłynięcia przelewu na konto i jest dostarczany w sposób wybrany przez Zamawiającego.

15. W przypadku braku towaru w magazynie, Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.

Reklamacje i zwroty

1.Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Nabywca, zawierający umowę sprzedaży w Sklepie Internetowym, ma prawo odstąpienia od umowy kupna towaru w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia zamówionego towaru.

Zwrot jest możliwy tylko wtedy, gdy towar znajduje się w stanie nienaruszonym i jest całkowicie sprawny technicznie – nie nosi śladów eksploatacji (używania).

Nie dotyczy to wyrobów, przy których zaznaczone jest, iż są wykonywane na zamówienie indywidualne, nie podlegają zwrotowi oraz, w których na życzenie klienta dokonano zmian

2.Wszystkie towary dostępne w sklepie posiadają niezbędne atesty i deklaracje zgodności oraz są objęte gwarancją producenta.

3. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady, powinien zwrócić towar. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę lub paragon. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar wadliwy zostanie naprawiony lub wymieniony na inny.Jeżeli w przypadku niezgodności towaru z umową nie będzie możliwa naprawa bądź wymiana towaru (np. z uwagi na wyczerpanie asortymentu danego towaru), Sprzedawca zaoferuje inny, dostępny towar o tożsamych parametrach, po wyrównaniu ewentualnej różnicy cen, bądź zwróci równowartość jego ceny.

Zwrot reklamowanych towarów przyjmujemy po wcześniejszym telefonicznym lub pisemnym uzgodnieniu.

4.Zwrotowi nie podlegają poniesione przez Nabywcę koszty przewozu i odesłania towaru.

5.Kwotę 100% ceny produktu zwracamy na podane konto bankowe po otrzymaniu podpisanych dokumentów korygujących.

6.Przepisy dotyczące prawa odstąpienia od umowy kupna towaru nie mają zastosowania w przypadku, gdy zamówiony towar jest odbierany osobiście w siedzibie sklepu

7.Wszelkie przesyłki zwrotne, nadane przez Nabywcę na adres Sprzedawcy, zawierające uprzednio zamówiony u Sprzedawcy towar, Nabywca zobowiązuje się wysłać do Sprzedawcy na koszt własny

8.Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za błędnie złożone zamówienia (np. pomyłka w tytułach lub w liczbie zamawianych produktów).

9.Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieni, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.

10.W chwili otrzymania towaru prosimy o sprawdzenie ilości i stanu zewnętrznego dostarczonej przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń opakowania, mogących wpłynąć na jakość zawartości przesyłki lub niezgodność w ilości dostarczonych paczek ze specyfikacją, wymagane jest wpisanie tych uwag na liście przewozowym w obecności przedstawiciela przewoźnika, jako powód rezygnacji z przyjęcia dostawy. W przypadku uszkodzenia taśm zabezpieczających paczkę, należy bezwzględnie sprawdzić stan i zawartość przesyłki w obecności przedstawiciela firmy dostarczającej. Adnotacje te są niezbędne do wszczęcia procedury reklamacyjnej. Brak takich adnotacji na liście przewozowym uniemożliwi uznanie reklamacji ilościowej lub jakościowej, jeżeli później zostanie stwierdzony brak lub uszkodzenie.

Ochrona danych osobowych Klientów

1.Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne. W żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania i aktualizacji oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

Aby wykorzystać powyższe uprawnienia lub w przypadku wątpliwości, prosimy o kontakt z siedzibą naszej firmy e-mailem : biuro@biuromedia.com.pl